Ventilatie

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is  het verplicht om naast een EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen.

Deze zorgt in de eerste plaats voor een ventilatieontwerp, gebaseerd op de wensen van de bouwheer, en koppelt dit terug met de EPB-verslaggever.

Via dit ontwerp wordt de bouwheer (en bij uitbreiding alle bouwpartners)op de hoogte gebracht over het weg te werken tracé van leidingen en de nodige debieten die gehaald dienen te worden. Bij een natuurlijke toevoer (Systeem A of C), zal ook worden aangeduid in welke ramen er ventilatieroosters dienen te komen.

Zonder ventilatievoorontwerp kan geen conforme startverklaring worden ingediend!

Als de installatie operationeel is dient het volledig systeem gerapporteerd te worden:

  • De precieze regelbare toevoeren in ramen, …
  • De werkelijke doorvoeren (spleten onder deuren)
  • De gerealiseerde mechanische debieten

Aangezien dit heel nauw samenhangt met de EPB-verslaggeving bieden wij dit standaard aan als extra clausule in onze offertes.

Wij kunnen echter ook erkend om op te treden als coördinator tussen verschillende deelverslaggevers.

V.E.T.O. & Partners beschikt over diverse deskundigen die als BCCA-erkend verslaggever kunnen optreden.