Interne Preventie Dienst

Bedrijven waar de interne dienst voor preventie en welzijn op het werk advies nodig heeft betreffende de uitvoering van hun taak kunnen wij het bedrijf bijstaan.

De intensiteit van het advies is steeds in samenspraak. Dit kan voor korte of langere termijn.

Wij helpen het bedrijf bvb bij het opstellen van een V&G plan, de RIE, het opstellen van preventiemaatregelen en zoveel meer.

Het opvolgen van de opleidingen, de keuringen en medische onderzoeken kan een deel van onze taak zijn.

U bijstaan bij ongevalsonderzoeken en het uitwerken van voorkomingsmaatregelen vanuit de theorie tot aan de praktijk is ons sterke punt.