asbest verwijdering

Asbestverwijdering

Aangezien asbest niet meer gebruikt worden in productieprocessen komen we in de bedrijfswereld nog zeer veel asbest tegen. Asbest was destijds het product van de toekomst, doch onze gezondheid heeft daar anders over beslist en asbest behoort ni tot de categorie " Biologische – Chemische agentia"

Volgens het KB 28 maart 2007 moeten bedrijven die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrij komen een erkenning bekomen.

Deze erkenning wordt door de Federale Overheidsdienst, Arbeid en Sociaal overleg toegekend, na een audit door een erkende instelling.

De aanvrager vermeldt de soorten technieken voor sloop- of asbestverwijderingswerken waarop de erkenningsaanvraag betrekking heeft:

- Couveusetechniek - Hermetisch gesloten zone.

Wij als VETO & Partners begeleiden deze ondernemingen tot aan de audit.

Wij beschikken daarvoor over medewerkers met kennis van wetgeving en gebruiken standaarddocumenten die we samen met het bedrijf aanpassen aan de activiteiten en implementeren dit in een erkenningsaanvraag.

Voor bedrijven die asbestverwijdering doen, maar dan enkel onder het kader van "eenvoudige handelingen" staat VETO & Partners U eveneens bij via ons zusterbedrijf ISLA nv. Zij geven de wettelijke opleidingen van 8 lesuren per jaar.