Breeam Europe

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Dit wordt gedaan op meerdere vlakken: Management, gezondheid en comfort, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 sterren(Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding). BREEAM is bruikbaar voor gebouwen en gebieden met één gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn. Alle overige typologieën moeten volgens een maatwerktraject beoordeeld worden, bekend als BREEAM 'Bespoke'. Denk hierbij aan theaters, zwembaden, sporthallen enzovoorts.

Binnen V.E.T.O. & Partners beschikken wij over een aantal "assessors" die u tot behalen van een BREEAM certificaat kunnen bijstaan. Dit vanaf ontwerp op de tekentafel tot het in gebruik nemen van uw gebouw.