EPC Publieke gebouwen

Verplicht voor gebouwen > 1000m² sinds 1/1/2009; > 500m² vanaf 1/1/2013; > 250m² vanaf 1/1/2015

Bij ons kan u een correct overleg verwachten met een uitgebreid plaatsbezoek, teneinde een correct en volledig dossier op te maken. Wij tonen aan de hand van kengetal aan hoe energiezuinig het gebouw is. Het kengetal wordt berekend op basis van het gemeten energieverbruik van exact één jaar en de bruikbare vloeroppervlakte.

Hiermee kan men vergelijken met referentiewaarden van gelijkaardige gebouwen aan de hand van de kleurenbalk. Een kengetal in de rode zone op de kleurenbalk betekent dat het gebouw op vlak van energieverbruik minder goed scoort in verhouding tot gelijkaardige gebouwen. Staat het kengetal in de groene zone, dan scoort het energieverbruik van het gebouw gemiddeld beter ten opzichte van gelijkaardige gebouwen.

Wij vermelden ook aanbevelingen voor energiezuinige investeringen. Deze adviezen zijn niet verplicht uit te voeren, maar ze geven de gebruiker en bezoekers van het gebouw nuttig advies over hoe energie kan bespaard worden in de gebouwen.

Het opgemaakte energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig.