EPB

Samen met de architect- ontwerper en de bouwheer streven wij naar een klimaatvriendelijk en energiezuinig project (privaat, secundaire en tertiaire sector) en dit zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië.

Wij bezorgen bouwheer en ontwerper  een voorcalculatie met rapport van alle factoren die volgens de EPB regelgeving van belang zijn, waarbij we zoveel als mogelijk rekening trachten te houden met de voorkeuren van de bouwheer. We trachten steeds zoveel als mogelijk tot een kostenoptimum te komen door doelgericht en adequaat advies.

Wij doen voorstellen tot verbetering en evalueren bijkomende vragen van ontwerper of bouwheer.

Tijdens de uitvoering worden aan de hand van werfbezoeken de vooropgestelde uitvoeringen opgenomen in het eindverslag. Wij gaan steeds op zoek naar een creatief consensus bij het niet halen van de eisen.

Het eindverslag vermeldt in geval van Nieuwbouw of Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) het E-peil van uw project.