Blower test

Standaard wordt in de EPB-verslaggeving rekening gehouden met een vrij slechte waarde bij ontstentenis voor de luchtdichtheid van een woning. Door een blowerdoortest uit te voeren kan men de effectieve luchtdichtheid in rekening gaan brengen hetgeen een heel gunstig effect heeft op het E-peil en de netto-energiebehoefte.

Bij deze test brengen wij, met behulp van een ventilator die via een aanpasbaar frame in de meeste deuropeningen past, de woningen achtereenvolgens in over- en onderdruk. Telkens tot een minimaal drukverschil van 50 Pascal. Het luchtvolume dat hierbij infiltreert of ontsnapt wordt gedeeld door de verliesoppervlakte van de woning om zo tot een cijfer te komen dat bruikbaar is in de EPB-simulatie. Dit cijfer heeft een rechtstreekse invloed op de ventilatieverliezen die een steeds groter wordend aandeel vertegenwoordigen in het energieverbruik door de dalende transmissieverliezen (betere en dikkere isolatie).

Daar er zelfs zonder extra speciale maatregelen reeds goede cijfers kunnen gehaald worden maakt dat dit een van de meest efficiënte manieren is om het E-peil naar beneden te halen!

V.E.T.O. & Partners beschikt over diverse deskundigen die als BCCA-erkend luchtdichtheidstester kunnen optreden.